ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

ขอเชิญผู้สนใจ ทอดผ้าป่า - สนทนาธรรม วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙    ( 459 view)

 

TMWA Special สรุปไปประชุมกำแพงเพชร โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี    ( 441 view)

 

ขอเชิญฟังสนทนาธรรมเรื่องอริยสัจ ๔ และ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559    ( 679 view)

 

พบกับบูธสมาคมแพทย์สตรีฯ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ที่งาน HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 17    ( 528 view)

 

Medical Women’s Leadership Program วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559    ( 798 view)

 

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอแสดงความชื่นชม พญ.จิรายุ พุทธให้    ( 626 view)

 

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมฟังเสวนาธรรม เรื่อง งานได้ผลคนเป็นสุข For leadership mind    ( 499 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>

Back to Top