• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เดลินิวส์ ออนไลน์ ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เดลินิวส์ ออนไลน์
2616Visitors | [2022-08-05] 

https://www.dailynews.co.th/articles/1235075/

@@@เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ (ที่ 2 จากขวา) กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ชาวต่างประเทศและบุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ ประจำปี 2564 ณ ห้องเอนกประสงค์ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการทีมประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ทั้ง 3 ราย เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน  ภาพนี้ ดร.เชลดัน เอ็ม สโตน ( Dr. Sheldon M. Stone) และ ภรรยา นางซินเทีย สโตน (Mrs. Cynthia Stone) ( ที่ 3&4 จากขวา) สัญชาติอเมริกัน ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาดิเรกคุณาภรณ์ เป็นผู้ริเริ่มให้มีการมอบทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรีในโครงการ ‘ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท’ ซึ่งได้เริ่มบริจาคให้ทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันเป็นทุนการศึกษา กว่า 725,000 ดอลลาร์สหรัฐ(หรือประมาณ 25 ล้านบาท) สำหรับนักศึกษาแพทย์สตรีจำนวน 53 ราย  ถ่ายร่วมกับ พญ.จันทรา  เจณณวาสิน(ซ้ายสุด) , อดีตนายกสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA) และอดีตนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นตัวแทนในนามของทั้งสองสมาคมในพิธีครั้งนี้

@@@ศาสตราจารย์ นพ.จิม  อภิสารธนรักษ์ เป็นนายแพทย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน (  University of Washington Medical Center Montlake-Radiation Oncology Center ) เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกรังสี ( Radiation Oncologist ) ได้รับเชิญมาเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor ) ที่โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างวันที่11-12 กรกฎาคม 2565  เพื่อน ๆรู้ข่าวฝากแสดงความยินดีและภูมิใจ กับ นพ.ประพันธ์ และ คุณสุภา  อภิสารธนรักษ์  ในความก้าวหน้าทางวิชาชีพของลูกชายมา ณ ที่ นี้ด้วย... 

@@@เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ชาวต่างประเทศและบุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ ประจำปี 2564 ณ ห้องเอนกประสงค์ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการทีมประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ทั้ง 3 ราย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานภายในงาน มีรายละเอียด ดังนี้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์นายเชลดัน เอ็ม สโตน (Mr. Sheldon M. Stone) และนางซินเทีย สโตน (Mrs. Cynthia Stone) สัญชาติอเมริกัน เป็นผู้มีคุณูปการต่อกระทรวงสาธารณสุขและประชาชนชาวไทยในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการมอบทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรีในโครงการ ‘ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท’ ซึ่งได้เริ่มบริจาคให้ทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันเป็นทุนการศึกษา กว่า 725,000 ดอลลาร์สหรัฐ(หรือประมาณ 25 ล้านบาท) สำหรับนักศึกษาแพทย์สตรีจำนวน 53 ราย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่นายและนางสโตนไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ขอให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่เสนอเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ นายพีรพงศ์  เพิ่มแสงงาม สัญชาติไทย อเมริกัน เป็นตำรวจสังกัดตำรวจ LAPDได้อุทิศตนเพื่อสังคมและสาธารณชนมาตลอดระยะเวลา 34 ปี ที่รับราชการตำรวจมาทั้งในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกา ทางด้านสังคมสงเคราะห์และชุมชนสัมพันธ์ อาทิ การสละเวลานอกเวลาราชการในการช่วยตามหาและช่วยเหลือชาวไทยที่ตกทุกข์ในกรณีต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา อาทิ การเป็นวิทยากรบรรยายให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  การให้การต้อนรับและนำคณะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติศึกษาดูงานที่สำนักงานตำรวจ LAPD และได้นำศิลปะมวยไทยไปสอนในหลักสูตรของโรงเรียนตำรวจ LAPD ทำให้นายพีรพงศ์ฯ ได้รับรางวัลจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยและสหรัฐจำนวนมาก ด้วยคุณูปการต่าง ๆ นี้ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้เสนอชื่อนายพีรพงศ์ฯ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่นายพีรพงศ์ฯ... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/articles/1235075/