• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
7.ข่าวจากน้อง นศพ. 7.ข่าวจากน้อง นศพ.
4356Visitors | [2020-01-14] 


  7.ข่าวจากน้อง นศพ. (เมื่อ พ.ศ.2562 )

สไลด์ที่ 1 / 3
 
    นศพ. ลลิตา หวังดี ชั้นปีที่5 รพ. สรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ได้รับทุนจาก Stone familyค่ะ
ประทับใจงานประชุมสมาคมแพทย์สตรีในปีนี้มากที่สุดค่ะ เป็นปีแรกที่ขึ้นมาเรียนในชั้นคลินิกแล้วไม่ได้อยู่เวร หรือติดสอบ
จึงมีโอกาสได้ไปร่วมงานซึ่งในช่วงบ่ายจะมีรายการพี่พบน้องที่อาจารย์และพี่ๆหมอจะมาทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาแพทย์ พี่ๆได้แชร์ประสบการณ์
วิธีจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตการเรียนแพทย์ และให้กาลังใจน้องๆ การไปประชุมที่สมาคมในปีนี้จึงเหมือนได้กลับบ้าน
กลับไปปลุกไฟความฝันอีกครั้ง เป็นกิจกรรมที่อบอุ่นมากๆค่ะ

นศพ. ลลิตา หวังดี ชั้นปีที่ 5

สไลด์ที่ 2 / 3
 
สวัสดีค่ะ หนูชื่อสุธาสินี เอียดเต็ม เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ที่มีโอกาสได้รับทุนของสมาคมแพทย์สตรีฯ ตั้งปี 2558 ซึ่งตอนนั้นกาลังเรียนอยู่ชั้นปี 1ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทค่ะ
ตลอดการเรียนเกือบ 5ปีที่ผ่านมาของการเรียนแพทย์นั้นต้องยอมรับว่าเป็นการเรียนที่หนักทั้งด้านวิชาการและด้านการเพิ่มพูนทักษะต่างๆ
ที่จะหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่มีความสามารถและรับผิดชอบคนไข้ได้ในอนาคต
ตอนนี้เป็นช่วงปลายเทอมของการเรียนปี5 แล้วค่ะ เรื่องที่น่าตื่นเต้นและประทับมากของปีนี้คือหนูมีโอกาสได้ทำคลอดค่ะ
เพราะสำหรับหนูคิดว่าการเกิดเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากอีกอย่างคือปีนี้เป็นปีที่ได้เรียนรู้ และมีบทบาทช่วยดูแลรักษาคนไข้มากขึ้น
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้รู้สึกถึงคุณค่าของการช่วยเหลือกันและกันมากขึ้นในทุกวันสุดท้ายนี้หนูภมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมและ
รู้สึกขอบคุณผู้มอบทุน(Stone family)และสมาคมแพทย์สตรีที่เมตตาหนูเสมอมา

นศพ.สุธาสินี เอียดเต็ม

สไลด์ที่ 3 / 3
 
สวัสดีค่ะ นักศึกษาแพทย์วันวิสาข์ สารพงษ์ ปี 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นนักศึกษาทุนของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย
ทุนการศึกษานี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กที่ต้องทางานหาเงินเรียนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถมุ่งมั่นกับการเรียนได้อย่างเต็มที่
ตอนนี้หนูมองแนวทางในอนาคตไว้ว่าจะทางานใช้ทุนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดที่หนูได้เติบโตมา
และแม้ความสนใจในเรื่องสาขาเฉพาะทางอาจจะยังไม่แน่นอน แต่หนูก็เริ่มมีความสนใจในกุมารเวชศาสตร์และอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดค่ะ
อย่างไรก็ตามอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่สิ่งที่หนูทาได้ตอนนี้คือจะตั้งใจเรียนให้สมกับโอกาสที่ได้รับจากสมาคมเพื่อจะได้เติบโตไปเป็นแพทย์ที่ดีค่ะ
 

นศพ.วันวิสาข์ สารพงษ์ ปี 3