• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
จากเด็กยากจน กินข้าวโรยเกลือ เดินเท้า 5 กม. ไปเรียนหนังสือ สู่บัณฑิตแพทย์เกียรตินิยม จากเด็กยากจน กินข้าวโรยเกลือ เดินเท้า 5 กม. ไปเรียนหนังสือ สู่บัณฑิตแพทย์เกียรตินิยม
964Visitors | [2020-01-21]