• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
แพทย์หญิงแกร่ง" จากเด็กยากจน เดินเท้า 5 กม. ไปเรียน สู่บัณฑิตแพทย์เกียรตินิยม แพทย์หญิงแกร่ง" จากเด็กยากจน เดินเท้า 5 กม. ไปเรียน สู่บัณฑิตแพทย์เกียรตินิยม
4360Visitors | [2020-01-21] 

แพทย์หญิงแกร่ง" จากเด็กยากจน เดินเท้า 5 กม. ไปเรียน สู่บัณฑิตแพทย์เกียรตินิยม

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์หญิงแกร่ง" จากเด็กยากจน เดินเท้า 5 กม. ไปเรียน สู่บัณฑิตแพทย์เกียรตินิยม บัณฑิตแพทย์ ม.อุบลฯ "สายสุดา ขวัญเพชร" หมอแกร่งสู้ชีวิต ที่ได้รับทุนจาก ทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย